Benelux Innovation Award 2020

Dit jaar hebben wij als Stichting Techniekpromotie een ‘nieuwe’ wedstrijd in het leven geroepen:  de Benelux Innovation Award!

Ervaren teams weten dat al jarenlang de Global Innovation Award wordt georganiseerd vanuit FIRST®. Maar uit ervaring weten wij ondertussen dat het lastig is je daarvoor te plaatsen.

Wij hebben al langer de wens het innovatieproject binnen de Benelux naar een hoger niveau te tillen. De robotwedstrijden springen natuurlijk in het oog, waardoor het innovatieproject en de Core Values soms wat ondergesneeuwd worden.

Dit is zo jammer, vooral omdat er veel teams zijn die hele mooie projecten maken en werkelijk prachtige, innovatieve ideeën hebben.

Wij willen deze teams graag in ‘the spotlights’ zetten!

Vanuit de diverse regio’s werden teams ingeschreven (maximaal 1 per regiofinale) en tijdens de Benelux finale van 25 januari jl. konden zich nog 2 teams plaatsen.

17 teams hebben aangegeven de strijd aan te willen gaan. Na de diverse finales zijn zij aan de slag gegaan om hun project verder te verdiepen en innoveren.

Jurering van de mooie projecten

Wij hebben de teams gevraagd een videoverslag te maken van maximaal 5 minuten en een digitaal verslag en deze in te sturen.

De jury had een speciaal platform waar zij alle video’s en verslagen konden zien.

Op 14 maart zouden de teams een EXPO inrichten in de Senaatszaal op de campus van de TU/e waar zij door de jury aan de tand zouden worden gevoeld over wat zij hebben gedaan, waarom en vooral ook: hoe. Uiteindelijk zouden de top-3 teams hun presentatie live houden op het grote podium in de Blauwe Zaal!

Teams zouden elkaar ook interviewen en uiteraard de stand bezoeken en het beste team nomineren voor de Team Appreciation Award (een Award van teams voor een team).

Het werd 9 maart … Corona beheerst uiteraard het nieuws.

Wij hebben uiteindelijk de beslissing genomen het evenement niet fysiek door te laten gaan. Wij vinden dat wij geen enkel risico mogen nemen met bijna 200 kinderen en supporters over de vloer (de scholen zijn op dit moment nog gewoon geopend).

Aangezien de jury digitaal kan beoordelen, vragen wij of zij wellicht die zaterdag toch de mogelijkheid hebben om te overleggen: fysiek, telefonisch of online.

Wat toen volgde waren pittige discussies. De teams hadden gedaan wat wij gehoopt hadden: zij hebben het de jury heel moeilijk gemaakt. Zulke mooie projecten, prachtige innovaties en heel heel veel inspiratie!

De projecten gingen alle kanten op: jongeren koppelen aan ouderen, speeltuinen aanpassen aan mindervaliden kinderen, een oplossing voor de ‘onmogelijke’ Noord-Zuid lijn door België, kleuters veilig door verkeer loodsen, tractorbanden schoonmaken tijdens de bietencampagne, de school koel houden in hete zomers, kassen verplaatsen……….

Zoveel verschillende projecten en invalshoeken: wij hebben hier erg van genoten maar vooral ook geleerd.

De uitslag

Na een lange strijd was de jury tot een top-3 gekomen en ook tot de overall winnaar.

De uiteindelijke top-3 bestaat uit:

Team Bit uit Houthalen (B)
X-Landers 10.0 uit Kruisland (Nl)
Robotic Jena’s uit Zwolle (Nl)

De uiteindelijke winnaar is geworden (tromgeroffel …)
X-Landers 10.0 uit Kruisland met de MudMaster!

 

Na overleg met dit team is besloten om alsnog een gooi te doen naar de Global Innovation Award. Wij zijn zo benieuwd of het nu ein-de-lijk eens gaat lukken om een team uit de Benelux tot de laatste 20 teams door te laten dringen!!!
Uiteraard wordt dit evenement een virtuele wedstrijd.

De oplossingen

Ben jij benieuwd naar de (video)verslagen van de top-3? Ga snel naar Benelux Innovation Award 2020 – doe inspiratie op en wie weet zien wij jullie team volgend jaar bij de Benelux Innovation Award!
Een greep uit de inzendingen:

FIRST® LEGO® League… meer dan techniekpromotie!

Iedereen weet inmiddels wel dat er enorme tekorten zijn op de arbeidsmarkt in de technische werkvelden. Dat het helpt om dan speciale programma’s in de klas te gebruiken, zoals de FIRST® LEGO® League (FLL®), dat weten we ook. Waar we vaak aan voorbij gaan is wat de FLL nu eigenlijk voor effect heeft. Dat effect is namelijk zeker niet beperkt tot het bewustzijn bevorderen voor technische studies en beroep. We zien bij deelnemers namelijk veel meer!

De kracht van het FLL programma is zonder meer dat het niet alleen gaat om robots en het bouwen en programmeren ervan. Het werken aan een project en het zoeken naar en ontwikkelen van een innovatieve oplossing is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast streven we met de FLL naar een belangrijke standaard van hoe je met elkaar omgaat. De core values vormen, in combinatie met de 21st century skills een sterke basis voor een betere toekomst.

Hoe werkt dat dan?

Meedoen aan de FLL stelt leerlingen voor vraagstukken waar ze met elkaar uit moeten zien te komen. Dat betekent dat je als kind uit je comfortzone gaat en bewust op zoek gaat naar informatie en gaat leren. De leraar heeft bij dit programma juist NIET de antwoorden en zal de leerlingen op weg helpen om zelf de antwoorden te vinden. Dit is de rol als coach die de docent dan vervult.

Vanaf dit jaar werken we met alle programma’s van FIRST LEGO League zoveel mogelijk met de gehele klas. Dat is een bewuste keuze. Ieder kind moet de kans krijgen om in aanraking te komen met alle aspecten van het programma. Daardoor vindt er een natuurlijke selectie plaats in de rol die de kinderen in de teams gaan aannemen. Het leerproces van ieder kind wordt daarmee verdiept en uitgebreid. Diversiteit krijgt op deze manier een prima plaats. Meisjes komen op natuurlijke wijze op de plaats terecht die het beste past. Hetzelfde geldt voor kinderen met een andere achtergrond.

In de Verenigde Staten is er al jaren een onderzoek gaande dat precies bijhoudt wat het effect van het programma is wanneer kinderen eenmaal ouder zijn dan zestien en gaan studeren en werken. Er is nu ook onderzocht of die effecten wereldwijd, dus ook in ons land, ongeveer gelijk zijn en dat blijkt zo te zijn! Zodra we de beschikking hebben over deze gegevens, gaan we er verder op in! Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven, dat er een significant verschil is in de keuze voor technische studies en beroep bij leerlingen die met de FLL hebben meegedaan. Meer informatie volgt, dus houd de site in de gaten!

Wil je dus als school of docent het verschil maken dan kun je, door gebruik te maken van de FIRST LEGO League ook als school een enorm verschil maken in de ontwikkeling van de leerlingen. Natuurlijk kost dat meer moeite en ook geld. De vraag is dan: wat levert dat op? In ieder geval meer enthousiaste kinderen en ouders. Kinderen die een betere rugzak meekrijgen en beter in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. Kinderen die stevig in het leven staan en weten hoe ze met elkaar moeten omgaan en conflicten kunnen oplossen. Kinderen met interesse voor de wereld om hen heen. Kinderen die als sterke volwassenen straks de toekomst gaan bepalen!

FIRST LEGO League … een programma voor iedereen!

 

Erik-Janssens (113)

foto: Erik Janssens

FIRST® LEGO® League… Nu met de hele klas!!!

Dit seizoen zijn er flinke veranderingen in het materiaal van de FIRST LEGO League (FLL). Waar het voorheen ging om heel veel losse documenten, wordt de informatie nu verwerkt tot twee delen, waarbij het uitgangspunt is dat je er met de hele klas aan kunt werken. Wat betekent dat nu precies?

De visie van FIRST en LEGO Education (en ook van ons, STP) vanaf dit seizoen is dat er zoveel mogelijk kinderen met de FLL aan de slag moeten kunnen. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen te experimenteren met coding, onderzoek doen, innovatie, teamwork et cetera. Stuk voor stuk dingen die voor ieder kind van groot belang zijn in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat dus niet meer alleen om techniekpromotie. Het is voor ieder kind van belang om deze ervaring mee te nemen in de verdere schoolloopbaan en daardoor ook een bewustere keuze te kunnen maken voor studie en beroep. Daarnaast worden kinderen met het programma ook veel sneller digitaal wijs en zijn ze druk bezig geweest om onderzoek te doen en oplossingen te bedenken. Die vaardigheden zijn vaardigheden voor het leven!

Inschrijving die je als school doet, is dus een inschrijving waarmee je met een hele klas aan de slag kunt. We gaan hierbij uit van maximaal 30 leerlingen. In principe kun je met 1 Challenge set aan het werk, maar er wordt geadviseerd een extra set te bestellen omdat dit net wat beter werkt.

Je kunt natuurlijk NIET met 30 leerlingen in één team, dat zou wel erg onhandig worden. Dat gaan we dus anders doen! Iedere klas vormt maximaal 5 teams, minder mag ook. Het maximum aantal kinderen per team is 10.

ALLE kinderen werken de sessies in het lesmateriaal door. IEDER kind gaat dus aan de slag met het bouwen en programmeren van de robot en ieder kind gaat aan de slag met het project. De Core Values worden door het materiaal verweven en zijn continue een onderwerp dat wordt meegenomen.

Natuurlijk vraag je je als docent dan af hoe je dit moet doen. Dat begrijpen we! Het is NIET de bedoeling dat je dit er ook nog eens BIJ gaat doen. We zullen je aangeven aan welke onderdelen je voldoet bij gebruik van dit programma. Daarnaast komt er een online training beschikbaar waar we dit nog eens uitleggen.

Je gaat dus in de klas met maximaal 5 teams aan het werk en kort voor de regiofinale organiseer je op school of in je klas een eigen finale waarbij wordt bepaald welk team de klas (of school) gaat vertegenwoordigen op de regiofinale. De schoolfinale geeft je de kans zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij dit mooie programma en zo maak je er samen een feest van. Overigens: ook voor het organiseren van de klas- of schoolfinale komt er materiaal beschikbaar waarmee je zo aan de slag kunt. Zet vooral ook oudere leerlingen (vo) in als hulp bij dit feest! Natuurlijk nodig je hierbij ook ouders en lokaal belangrijke mensen uit (schoolbestuur, gemeente, bedrijfsleven). Misschien levert je dat nog wat op ook!

In het kort komt het hier op neer:

  • Je schrijft je als school in (algemene inschrijving).
  • Eén inschrijving geeft maximaal plaats voor één team op een regiofinale in de buurt.
  • Eén inschrijving per klas, maximaal 30 leerlingen.
  • Voor het werken in de klas adviseren we 2 Challenge sets, met 1 kan het ook maar dat is wat lastiger.
  • Bij de inschrijving kun je extra sets bestellen.
  • Er komen online trainingen voor po en vo om de integratie met het lesprogramma te bevorderen.
  • Er komt materiaal om de klas- of schoolfinale te organiseren.

Maar…. Stel nu dat je geen team bent van een school?

Dan schrijf je je in en werk je gewoon met je team. In dit geval hoef je dus niet meer dan één Challenge set te bestellen.

Dit is dezelfde algemene inschrijving en daarmee ben je welkom op de regiofinale in jouw buurt.

FIRST LEGO League, een programma voor iedereen!
Wedstrijd-area-FLLBNL 2019 Eindhoven - Thomas Vugs

foto: Thomas Vugs

Studiedag voor docenten PO

tijdens het Techniek Toernooi op 1 juni 2017, in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Uitnodiging Studiedag TT

Red Engineers Challenge 2016 in Enschede

Door: Brigitte van Helden

Afgelopen zaterdag 9 juli was ik aanwezig bij de Red Engineers Challenge in het Designlab op de Universiteit Twente. Een prachtige en inspirerende omgeving om met kinderen bezig te zijn met innovatieve zaken. Vorig jaar was ik jurylid maar dit jaar kon ik rondlopen als VIP-gast. Dat betekende dat ik alle tijd had om met leerlingen te praten over hun uitvindingen en prototypes.

Red Engineers Challenge 2

Lees verder

Wetenschap- en techniekeducatie bevordert integratie van vluchtelingenkinderen

Taal van techniek is universeel

Auteur: Sanne Respen

(ga voor het volledige artikel in het Eindhovens Dagblad van 15-4-2016 naar :
ED_15-04-2016_De_taal_van_techniek_is_universeel

We kennen allemaal de verwondering op het gezicht van een kind als hij of zij iets nieuws ziet. Volwassenen merken het vaak niet eens meer op, maar voor kinderen kan een verschijnsel als magnetisme iets bewonderingswaardigs zijn. Magneetjes die naar elkaar toeschieten zonder dat ze aangeraakt worden, wow! De vraag is nu, is deze verwondering universeel bij kinderen over de hele wereld? Zo ja, zou het dan de taalbarrière kunnen slechten bij de integratie van vluchtelingenkinderen in Nederland? Op die manier zouden twee vliegen in één klap worden geslagen: vluchtelingenkinderen maken kennis met wetenschap en techniek en hun taalontwikkeling wordt bevorderd.
verwondering en samenwerking

verwondering en samenwerking

IMG_2280

IMG_2271

Lees verder