Over Stichting Techniekpromotie

1. Achtergrond

Stichting Techniekpromotie (STP) timmert sinds 2002 hard aan de weg om zoveel mogelijk kinderen van 4 tot en met 18 jaar enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Via het landelijke netwerk van STP werken universiteiten, hogescholen, MBO-instellingen, overheid en bedrijfsleven samen om al deze kinderen met wetenschap en techniek in aanraking te laten komen. Dat is nodig omdat we kampen met een landelijk tekort aan technisch geschoold personeel. De onderwijsinstellingen in het netwerk hebben belang bij een toename van geschikte studenten in technische opleidingen. De instroom van technische studenten (met name van meisjes) liet immers jarenlang een dalende trend zien. Vele initiatieven om dit tij te keren zijn inmiddels genomen en verbeteringen worden zichtbaar. Een van de initiatieven die de overheid heeft genomen is de verplichting voor het basisonderwijs om techniek in het onderwijscurriculum te integreren vóór 2020. In dit traject kan Stichting Techniekpromotie een cruciale rol spelen.
Binnen het netwerk van STP worden kennis, creativiteit, onderzoeksresultaten en budget gedeeld om gezamenlijke doelen te bereiken. Diverse succesvolle initiatieven voor het primair en secundair onderwijs zijn reeds binnen het netwerk ontplooid. Denk daarbij aan TU/e-junior, Twente Academy Young en Science Centre Delft. Daarnaast organiseert STP de landelijke programma’s zoals Techniek Toernooi, FIRST® LEGO® League en Eureka!Cup Junior FLL en Jeugd Technologie Olympiade. Vele gepassioneerde techniekambassadeurs zijn actief in het netwerk en bij de landelijke
(wedstrijd-)programma’s. Zo worden jaarlijks zo’n 100.000 jongeren enthousiast gemaakt voor een toekomst in de wetenschap en techniek.

Ambitie

STP heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat ieder kind vanaf groep 1 in aanraking komt met wetenschap en techniek. Dit jaar zet STP sterk in op het uitbreiden van het netwerk en het verder uitrollen van succesvolle initiatieven die daarbinnen zijn genomen. Nieuwe partners en sponsors worden benaderd. Ook wordt de verbreding opgezocht o.a. door het betrekken van Pabo-instellingen.
Tot nu toe is de promotie van deze activiteiten onderbelicht gebleven. Communicatie-activiteiten zijn enkel ad-hoc ingezet rondom de landelijke wedstrijdprogramma’s. Om de ambitie van de stichting te kunnen realiseren en het netwerk verder uit te bouwen, is een structurele inzet van communicatie noodzakelijk.
Om over te gaan op een structurele inzet van communicatie is het onderhavige communicatieplan opgesteld waarin de positionering, kernboodschappen, communicatiestrategie en in te zetten middelen worden beschreven.

2. Positionering: missie en visie

2.1 Missie

De missie geeft aan waar STP voor staat en wat het bestaansrecht van de stichting is. Waarin is de stichting onderscheidend? En waarom is STP van betekenis voor de stakeholders?
De missie is als volgt geformuleerd door STP:
We maken ons sterk om in het leven van kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar techniek en wetenschap te integreren. We willen hen de kans geven om een positieve attitude voor wetenschap en techniek te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.

2.2 Visie

De visie beschrijft de toekomstdroom van STP. Wat wil STP bereiken? Wat zijn de ambities? Langs welke weg gaan STP die visie bereiken?
Visie STP:
We zorgen ervoor dat ieder kind vanaf groep 1 in aanraking kan komen met wetenschap en techniek. We willen hen helpen een beeld te vormen van de rol die wetenschap en techniek in zijn/haar leven kan spelen en dit mee laten wegen bij de profiel- en opleidingskeuze. Daarmee willen we een grotere instroom voor de technische opleidingen creëren en bereiken dat het tekort aan technisch geschoold personeel afneemt. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om op die wijze een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie en samenleving van morgen.
STP wil dit realiseren door het uitbreiden van het STP-netwerk van onderwijs- en kennisinstellingen , bedrijfsleven en politieke organisaties waarbinnen kennis, ervaringen en budget worden gedeeld. Succesvolle initiatieven uit dit netwerk kunnen zo worden uitgerold binnen het primaire en secundaire onderwijs. Stichting Techniekpromotie vervult hierbij de functie van matchmaker en kennisdeler en biedt zicht op de initiatieven/projecten die in Nederland vanuit de onderwijswereld worden ingezet.
De landelijke techniekprogramma’s van STP met de bijbehorende lesmaterialen dienen als instrument om wetenschap & technologie in het leven van schoolkinderen vanaf groep 1 te integreren. Deze wedstrijdprogramma’s hebben een aanjaagfunctie en zijn voor scholen vaak de eerste aanzet tot verdere integratie van techniek in het onderwijscurriculum.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s