Benelux Innovation Award 2020

Dit jaar hebben wij als Stichting Techniekpromotie een ‘nieuwe’ wedstrijd in het leven geroepen:  de Benelux Innovation Award!

Ervaren teams weten dat al jarenlang de Global Innovation Award wordt georganiseerd vanuit FIRST®. Maar uit ervaring weten wij ondertussen dat het lastig is je daarvoor te plaatsen.

Wij hebben al langer de wens het innovatieproject binnen de Benelux naar een hoger niveau te tillen. De robotwedstrijden springen natuurlijk in het oog, waardoor het innovatieproject en de Core Values soms wat ondergesneeuwd worden.

Dit is zo jammer, vooral omdat er veel teams zijn die hele mooie projecten maken en werkelijk prachtige, innovatieve ideeën hebben.

Wij willen deze teams graag in ‘the spotlights’ zetten!

Vanuit de diverse regio’s werden teams ingeschreven (maximaal 1 per regiofinale) en tijdens de Benelux finale van 25 januari jl. konden zich nog 2 teams plaatsen.

17 teams hebben aangegeven de strijd aan te willen gaan. Na de diverse finales zijn zij aan de slag gegaan om hun project verder te verdiepen en innoveren.

Jurering van de mooie projecten

Wij hebben de teams gevraagd een videoverslag te maken van maximaal 5 minuten en een digitaal verslag en deze in te sturen.

De jury had een speciaal platform waar zij alle video’s en verslagen konden zien.

Op 14 maart zouden de teams een EXPO inrichten in de Senaatszaal op de campus van de TU/e waar zij door de jury aan de tand zouden worden gevoeld over wat zij hebben gedaan, waarom en vooral ook: hoe. Uiteindelijk zouden de top-3 teams hun presentatie live houden op het grote podium in de Blauwe Zaal!

Teams zouden elkaar ook interviewen en uiteraard de stand bezoeken en het beste team nomineren voor de Team Appreciation Award (een Award van teams voor een team).

Het werd 9 maart … Corona beheerst uiteraard het nieuws.

Wij hebben uiteindelijk de beslissing genomen het evenement niet fysiek door te laten gaan. Wij vinden dat wij geen enkel risico mogen nemen met bijna 200 kinderen en supporters over de vloer (de scholen zijn op dit moment nog gewoon geopend).

Aangezien de jury digitaal kan beoordelen, vragen wij of zij wellicht die zaterdag toch de mogelijkheid hebben om te overleggen: fysiek, telefonisch of online.

Wat toen volgde waren pittige discussies. De teams hadden gedaan wat wij gehoopt hadden: zij hebben het de jury heel moeilijk gemaakt. Zulke mooie projecten, prachtige innovaties en heel heel veel inspiratie!

De projecten gingen alle kanten op: jongeren koppelen aan ouderen, speeltuinen aanpassen aan mindervaliden kinderen, een oplossing voor de ‘onmogelijke’ Noord-Zuid lijn door België, kleuters veilig door verkeer loodsen, tractorbanden schoonmaken tijdens de bietencampagne, de school koel houden in hete zomers, kassen verplaatsen……….

Zoveel verschillende projecten en invalshoeken: wij hebben hier erg van genoten maar vooral ook geleerd.

De uitslag

Na een lange strijd was de jury tot een top-3 gekomen en ook tot de overall winnaar.

De uiteindelijke top-3 bestaat uit:

Team Bit uit Houthalen (B)
X-Landers 10.0 uit Kruisland (Nl)
Robotic Jena’s uit Zwolle (Nl)

De uiteindelijke winnaar is geworden (tromgeroffel …)
X-Landers 10.0 uit Kruisland met de MudMaster!

 

Na overleg met dit team is besloten om alsnog een gooi te doen naar de Global Innovation Award. Wij zijn zo benieuwd of het nu ein-de-lijk eens gaat lukken om een team uit de Benelux tot de laatste 20 teams door te laten dringen!!!
Uiteraard wordt dit evenement een virtuele wedstrijd.

De oplossingen

Ben jij benieuwd naar de (video)verslagen van de top-3? Ga snel naar Benelux Innovation Award 2020 – doe inspiratie op en wie weet zien wij jullie team volgend jaar bij de Benelux Innovation Award!
Een greep uit de inzendingen:

Aangepaste Eureka!Day door coronavirus: Eureka!Cup on Tour

De wereld en ook Nederland zijn op slot gegaan. Lockdown is het nieuwe woord dat overal opduikt. Misschien wordt het wel hèt woord van 2020. Lockdown betekent ook dat alle evenementen worden afgelast en daarmee ook de jaarlijkse Eureka!Day; de grote finale van het lesprogramma Eureka!Cup, waar 6 landelijke opdrachtgevers oplossingen zoeken voor hun opdrachten. Maar dit betekent niet dat het niet doorgaat! Daar hebben ruim 15.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs te hard voor gewerkt, dus … wij gaan digitaal.

Hoe het voorheen live ging …

Nu het niet meer is toegestaan fysieke evenementen te draaien, gaat iedereen kijken op welke manier dit is op te lossen. Is het mogelijk om het in een andere vorm te gieten? Moeten we per se bij elkaar komen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden? Of kunnen we het ook digitaal doen en de deelnemers toch mee laten doen? Nieuwe initiatieven ontstaan en zo ook bij Stichting Techniekpromotie en de Eureka!Day.

Elk jaar leggen 6 opdrachtgevers een probleem voor. Dit jaar zijn de opdrachtgevers: Rabobank, Ministerie van Defensie, OTIB, Politie, Ingenieursbureau Amsterdam en Kuijpers. In samenwerking met studenten van Universiteit Twente en Stichting Techniekpromotie wordt voor deze problemen lesmateriaal geschreven. Dit lesmeteriaal is gratis te downloaden en iedereen is welkom om er mee aan de slag te gaan. Dit jaar hebben ruim 15.000 leerlingen in de onderbouw havo/vwo aan deze opdrachten gewerkt en hebben zij oplossingen bedacht voor de problemen.

Tot dit jaar kwamen de beste teams naar de Eureka!Day om hun oplossing te demonstreren en aan een jury te laten zien hoe ze hiertoe gekomen zijn.

… en hoe het dit jaar digitaal gaat.

De Eureka!Day gaat dit jaar door als Eureka!Cup On Tour. Door het coronavirus kan de Eureka!Day als evenement helaas niet doorgaan en moesten we de deelnemende teams en ook de opdrachtgevers teleurstellen.

Maar desperate times ask for desperate measures dus wij zijn direct gaan brainstormen om van de nood een deugd te maken. De meest voor de hand liggende oplossing, nu iedereen thuis werkt en de computers overuren draaien, is een aangepast digitaal evenement. Voor de teams betekent dit, dat zij hun logboeken en videopresentaties via een platform aanleveren. De vrijwillige juryleden bekijken deze bestanden thuis in plaats van ‘live’. De beoordeling vindt op dezelfde manier plaats en uiteindelijk worden er per opdrachtgever 5 teams gekozen die naar de bedrijfsfinale op een locatie van de opdrachtgever mogen gaan, zodra de corona richtlijnen versoepeld zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat deze langer voortduren dan op dit moment bekend is. In dat geval zal ook de laatste beoordeling door de opdrachtgevers digitaal gebeuren en worden de winnaars telefonisch op de hoogte gebracht.

Tot 12 mei kunnen de teams hun bestanden nog aanleveren. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.
Wil je graag helpen bij het jureren, stuur dan een mail naar helpen@techniekpromotie.nl en ga mee met Eureka!Cup on Tour!

FIRST® LEGO® League… meer dan techniekpromotie!

Iedereen weet inmiddels wel dat er enorme tekorten zijn op de arbeidsmarkt in de technische werkvelden. Dat het helpt om dan speciale programma’s in de klas te gebruiken, zoals de FIRST® LEGO® League (FLL®), dat weten we ook. Waar we vaak aan voorbij gaan is wat de FLL nu eigenlijk voor effect heeft. Dat effect is namelijk zeker niet beperkt tot het bewustzijn bevorderen voor technische studies en beroep. We zien bij deelnemers namelijk veel meer!

De kracht van het FLL programma is zonder meer dat het niet alleen gaat om robots en het bouwen en programmeren ervan. Het werken aan een project en het zoeken naar en ontwikkelen van een innovatieve oplossing is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast streven we met de FLL naar een belangrijke standaard van hoe je met elkaar omgaat. De core values vormen, in combinatie met de 21st century skills een sterke basis voor een betere toekomst.

Hoe werkt dat dan?

Meedoen aan de FLL stelt leerlingen voor vraagstukken waar ze met elkaar uit moeten zien te komen. Dat betekent dat je als kind uit je comfortzone gaat en bewust op zoek gaat naar informatie en gaat leren. De leraar heeft bij dit programma juist NIET de antwoorden en zal de leerlingen op weg helpen om zelf de antwoorden te vinden. Dit is de rol als coach die de docent dan vervult.

Vanaf dit jaar werken we met alle programma’s van FIRST LEGO League zoveel mogelijk met de gehele klas. Dat is een bewuste keuze. Ieder kind moet de kans krijgen om in aanraking te komen met alle aspecten van het programma. Daardoor vindt er een natuurlijke selectie plaats in de rol die de kinderen in de teams gaan aannemen. Het leerproces van ieder kind wordt daarmee verdiept en uitgebreid. Diversiteit krijgt op deze manier een prima plaats. Meisjes komen op natuurlijke wijze op de plaats terecht die het beste past. Hetzelfde geldt voor kinderen met een andere achtergrond.

In de Verenigde Staten is er al jaren een onderzoek gaande dat precies bijhoudt wat het effect van het programma is wanneer kinderen eenmaal ouder zijn dan zestien en gaan studeren en werken. Er is nu ook onderzocht of die effecten wereldwijd, dus ook in ons land, ongeveer gelijk zijn en dat blijkt zo te zijn! Zodra we de beschikking hebben over deze gegevens, gaan we er verder op in! Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven, dat er een significant verschil is in de keuze voor technische studies en beroep bij leerlingen die met de FLL hebben meegedaan. Meer informatie volgt, dus houd de site in de gaten!

Wil je dus als school of docent het verschil maken dan kun je, door gebruik te maken van de FIRST LEGO League ook als school een enorm verschil maken in de ontwikkeling van de leerlingen. Natuurlijk kost dat meer moeite en ook geld. De vraag is dan: wat levert dat op? In ieder geval meer enthousiaste kinderen en ouders. Kinderen die een betere rugzak meekrijgen en beter in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. Kinderen die stevig in het leven staan en weten hoe ze met elkaar moeten omgaan en conflicten kunnen oplossen. Kinderen met interesse voor de wereld om hen heen. Kinderen die als sterke volwassenen straks de toekomst gaan bepalen!

FIRST LEGO League … een programma voor iedereen!

 

Erik-Janssens (113)

foto: Erik Janssens

FIRST® LEGO® League… Nu met de hele klas!!!

Dit seizoen zijn er flinke veranderingen in het materiaal van de FIRST LEGO League (FLL). Waar het voorheen ging om heel veel losse documenten, wordt de informatie nu verwerkt tot twee delen, waarbij het uitgangspunt is dat je er met de hele klas aan kunt werken. Wat betekent dat nu precies?

De visie van FIRST en LEGO Education (en ook van ons, STP) vanaf dit seizoen is dat er zoveel mogelijk kinderen met de FLL aan de slag moeten kunnen. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen te experimenteren met coding, onderzoek doen, innovatie, teamwork et cetera. Stuk voor stuk dingen die voor ieder kind van groot belang zijn in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat dus niet meer alleen om techniekpromotie. Het is voor ieder kind van belang om deze ervaring mee te nemen in de verdere schoolloopbaan en daardoor ook een bewustere keuze te kunnen maken voor studie en beroep. Daarnaast worden kinderen met het programma ook veel sneller digitaal wijs en zijn ze druk bezig geweest om onderzoek te doen en oplossingen te bedenken. Die vaardigheden zijn vaardigheden voor het leven!

Inschrijving die je als school doet, is dus een inschrijving waarmee je met een hele klas aan de slag kunt. We gaan hierbij uit van maximaal 30 leerlingen. In principe kun je met 1 Challenge set aan het werk, maar er wordt geadviseerd een extra set te bestellen omdat dit net wat beter werkt.

Je kunt natuurlijk NIET met 30 leerlingen in één team, dat zou wel erg onhandig worden. Dat gaan we dus anders doen! Iedere klas vormt maximaal 5 teams, minder mag ook. Het maximum aantal kinderen per team is 10.

ALLE kinderen werken de sessies in het lesmateriaal door. IEDER kind gaat dus aan de slag met het bouwen en programmeren van de robot en ieder kind gaat aan de slag met het project. De Core Values worden door het materiaal verweven en zijn continue een onderwerp dat wordt meegenomen.

Natuurlijk vraag je je als docent dan af hoe je dit moet doen. Dat begrijpen we! Het is NIET de bedoeling dat je dit er ook nog eens BIJ gaat doen. We zullen je aangeven aan welke onderdelen je voldoet bij gebruik van dit programma. Daarnaast komt er een online training beschikbaar waar we dit nog eens uitleggen.

Je gaat dus in de klas met maximaal 5 teams aan het werk en kort voor de regiofinale organiseer je op school of in je klas een eigen finale waarbij wordt bepaald welk team de klas (of school) gaat vertegenwoordigen op de regiofinale. De schoolfinale geeft je de kans zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij dit mooie programma en zo maak je er samen een feest van. Overigens: ook voor het organiseren van de klas- of schoolfinale komt er materiaal beschikbaar waarmee je zo aan de slag kunt. Zet vooral ook oudere leerlingen (vo) in als hulp bij dit feest! Natuurlijk nodig je hierbij ook ouders en lokaal belangrijke mensen uit (schoolbestuur, gemeente, bedrijfsleven). Misschien levert je dat nog wat op ook!

In het kort komt het hier op neer:

  • Je schrijft je als school in (algemene inschrijving).
  • Eén inschrijving geeft maximaal plaats voor één team op een regiofinale in de buurt.
  • Eén inschrijving per klas, maximaal 30 leerlingen.
  • Voor het werken in de klas adviseren we 2 Challenge sets, met 1 kan het ook maar dat is wat lastiger.
  • Bij de inschrijving kun je extra sets bestellen.
  • Er komen online trainingen voor po en vo om de integratie met het lesprogramma te bevorderen.
  • Er komt materiaal om de klas- of schoolfinale te organiseren.

Maar…. Stel nu dat je geen team bent van een school?

Dan schrijf je je in en werk je gewoon met je team. In dit geval hoef je dus niet meer dan één Challenge set te bestellen.

Dit is dezelfde algemene inschrijving en daarmee ben je welkom op de regiofinale in jouw buurt.

FIRST LEGO League, een programma voor iedereen!
Wedstrijd-area-FLLBNL 2019 Eindhoven - Thomas Vugs

foto: Thomas Vugs

Techniek Toernooi 2017

Auteur en foto’s: Margriet Schetselaar

De grote finale van het Techniek Toernooi is alweer voorbij. De grote finaledag vond plaats op 1 juni 2017. Dit jaar hebben maar liefst 12.000 leerlingen van het basisonderwijs meegedaan. Velen deden dit in het voortraject. De gelukkigen onder hen mochten naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

wolkenkrabbende steden

 

 

 

 

 

 

Dit jaar stond het toernooi in het teken van “vooruitgang”. De kinderen uit de onder- en bovenbouw konden kiezen uit verschillende opdrachten, per leeftijdscategorie.

Lees verder

LEGO League team ‘Frencken’s Future’ en hun reis naar het World Festival in St. Louis

Auteur: Geert van Birgelen (coach Frencken’s Future)

Op zondag 23 mei vertrok het team Frencken’s Future naar Amerika voor deelname aan het World Festival in St. Louis, het wereldkampioenschap van FIRST® waar honderden internationale teams van de (junior) Lego League, Tech Challenge en Robotics elkaar ontmoetten om hun werk te presenteren.

Lees verder

Studiedag voor docenten PO

tijdens het Techniek Toernooi op 1 juni 2017, in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Uitnodiging Studiedag TT