Benelux Innovation Award 2020

Dit jaar hebben wij als Stichting Techniekpromotie een ‘nieuwe’ wedstrijd in het leven geroepen:  de Benelux Innovation Award!

Ervaren teams weten dat al jarenlang de Global Innovation Award wordt georganiseerd vanuit FIRST®. Maar uit ervaring weten wij ondertussen dat het lastig is je daarvoor te plaatsen.

Wij hebben al langer de wens het innovatieproject binnen de Benelux naar een hoger niveau te tillen. De robotwedstrijden springen natuurlijk in het oog, waardoor het innovatieproject en de Core Values soms wat ondergesneeuwd worden.

Dit is zo jammer, vooral omdat er veel teams zijn die hele mooie projecten maken en werkelijk prachtige, innovatieve ideeën hebben.

Wij willen deze teams graag in ‘the spotlights’ zetten!

Vanuit de diverse regio’s werden teams ingeschreven (maximaal 1 per regiofinale) en tijdens de Benelux finale van 25 januari jl. konden zich nog 2 teams plaatsen.

17 teams hebben aangegeven de strijd aan te willen gaan. Na de diverse finales zijn zij aan de slag gegaan om hun project verder te verdiepen en innoveren.

Jurering van de mooie projecten

Wij hebben de teams gevraagd een videoverslag te maken van maximaal 5 minuten en een digitaal verslag en deze in te sturen.

De jury had een speciaal platform waar zij alle video’s en verslagen konden zien.

Op 14 maart zouden de teams een EXPO inrichten in de Senaatszaal op de campus van de TU/e waar zij door de jury aan de tand zouden worden gevoeld over wat zij hebben gedaan, waarom en vooral ook: hoe. Uiteindelijk zouden de top-3 teams hun presentatie live houden op het grote podium in de Blauwe Zaal!

Teams zouden elkaar ook interviewen en uiteraard de stand bezoeken en het beste team nomineren voor de Team Appreciation Award (een Award van teams voor een team).

Het werd 9 maart … Corona beheerst uiteraard het nieuws.

Wij hebben uiteindelijk de beslissing genomen het evenement niet fysiek door te laten gaan. Wij vinden dat wij geen enkel risico mogen nemen met bijna 200 kinderen en supporters over de vloer (de scholen zijn op dit moment nog gewoon geopend).

Aangezien de jury digitaal kan beoordelen, vragen wij of zij wellicht die zaterdag toch de mogelijkheid hebben om te overleggen: fysiek, telefonisch of online.

Wat toen volgde waren pittige discussies. De teams hadden gedaan wat wij gehoopt hadden: zij hebben het de jury heel moeilijk gemaakt. Zulke mooie projecten, prachtige innovaties en heel heel veel inspiratie!

De projecten gingen alle kanten op: jongeren koppelen aan ouderen, speeltuinen aanpassen aan mindervaliden kinderen, een oplossing voor de ‘onmogelijke’ Noord-Zuid lijn door België, kleuters veilig door verkeer loodsen, tractorbanden schoonmaken tijdens de bietencampagne, de school koel houden in hete zomers, kassen verplaatsen……….

Zoveel verschillende projecten en invalshoeken: wij hebben hier erg van genoten maar vooral ook geleerd.

De uitslag

Na een lange strijd was de jury tot een top-3 gekomen en ook tot de overall winnaar.

De uiteindelijke top-3 bestaat uit:

Team Bit uit Houthalen (B)
X-Landers 10.0 uit Kruisland (Nl)
Robotic Jena’s uit Zwolle (Nl)

De uiteindelijke winnaar is geworden (tromgeroffel …)
X-Landers 10.0 uit Kruisland met de MudMaster!

Na overleg met dit team is besloten om alsnog een gooi te doen naar de Global Innovation Award. Wij zijn zo benieuwd of het nu ein-de-lijk eens gaat lukken om een team uit de Benelux tot de laatste 20 teams door te laten dringen!!!
Uiteraard wordt dit evenement een virtuele wedstrijd.

De oplossingen

Hieronder een greep uit de inzendingen. Doe inspiratie op en wie weet zien wij jullie volgend jaar bij de Benelux Innovation Award!

Aangepaste Eureka!Day door coronavirus: Eureka!Cup on Tour

De wereld en ook Nederland zijn op slot gegaan. Lockdown is het nieuwe woord dat overal opduikt. Misschien wordt het wel hèt woord van 2020. Lockdown betekent ook dat alle evenementen worden afgelast en daarmee ook de jaarlijkse Eureka!Day; de grote finale van het lesprogramma Eureka!Cup, waar 6 landelijke opdrachtgevers oplossingen zoeken voor hun opdrachten. Maar dit betekent niet dat het niet doorgaat! Daar hebben ruim 15.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs te hard voor gewerkt, dus … wij gaan digitaal.

Hoe het voorheen live ging …

Nu het niet meer is toegestaan fysieke evenementen te draaien, gaat iedereen kijken op welke manier dit is op te lossen. Is het mogelijk om het in een andere vorm te gieten? Moeten we per se bij elkaar komen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden? Of kunnen we het ook digitaal doen en de deelnemers toch mee laten doen? Nieuwe initiatieven ontstaan en zo ook bij Stichting Techniekpromotie en de Eureka!Day.

Elk jaar leggen 6 opdrachtgevers een probleem voor. Dit jaar zijn de opdrachtgevers: Rabobank, Ministerie van Defensie, OTIB, Politie, Ingenieursbureau Amsterdam en Kuijpers. In samenwerking met studenten van Universiteit Twente en Stichting Techniekpromotie wordt voor deze problemen lesmateriaal geschreven. Dit lesmeteriaal is gratis te downloaden en iedereen is welkom om er mee aan de slag te gaan. Dit jaar hebben ruim 15.000 leerlingen in de onderbouw havo/vwo aan deze opdrachten gewerkt en hebben zij oplossingen bedacht voor de problemen.

Tot dit jaar kwamen de beste teams naar de Eureka!Day om hun oplossing te demonstreren en aan een jury te laten zien hoe ze hiertoe gekomen zijn.

… en hoe het dit jaar digitaal gaat.

De Eureka!Day gaat dit jaar door als Eureka!Cup On Tour. Door het coronavirus kan de Eureka!Day als evenement helaas niet doorgaan en moesten we de deelnemende teams en ook de opdrachtgevers teleurstellen.

Maar desperate times ask for desperate measures dus wij zijn direct gaan brainstormen om van de nood een deugd te maken. De meest voor de hand liggende oplossing, nu iedereen thuis werkt en de computers overuren draaien, is een aangepast digitaal evenement. Voor de teams betekent dit, dat zij hun logboeken en videopresentaties via een platform aanleveren. De vrijwillige juryleden bekijken deze bestanden thuis in plaats van ‘live’. De beoordeling vindt op dezelfde manier plaats en uiteindelijk worden er per opdrachtgever 5 teams gekozen die naar de bedrijfsfinale op een locatie van de opdrachtgever mogen gaan, zodra de corona richtlijnen versoepeld zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat deze langer voortduren dan op dit moment bekend is. In dat geval zal ook de laatste beoordeling door de opdrachtgevers digitaal gebeuren en worden de winnaars telefonisch op de hoogte gebracht.

Tot 12 mei kunnen de teams hun bestanden nog aanleveren. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.
Wil je graag helpen bij het jureren, stuur dan een mail naar helpen@techniekpromotie.nl en ga mee met Eureka!Cup on Tour!

FIRST® LEGO® League… meer dan techniekpromotie!

Iedereen weet inmiddels wel dat er enorme tekorten zijn op de arbeidsmarkt in de technische werkvelden. Dat het helpt om dan speciale programma’s in de klas te gebruiken, zoals de FIRST® LEGO® League (FLL®), dat weten we ook. Waar we vaak aan voorbij gaan is wat de FLL nu eigenlijk voor effect heeft. Dat effect is namelijk zeker niet beperkt tot het bewustzijn bevorderen voor technische studies en beroep. We zien bij deelnemers namelijk veel meer!

De kracht van het FLL programma is zonder meer dat het niet alleen gaat om robots en het bouwen en programmeren ervan. Het werken aan een project en het zoeken naar en ontwikkelen van een innovatieve oplossing is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast streven we met de FLL naar een belangrijke standaard van hoe je met elkaar omgaat. De core values vormen, in combinatie met de 21st century skills een sterke basis voor een betere toekomst.

Hoe werkt dat dan?

Meedoen aan de FLL stelt leerlingen voor vraagstukken waar ze met elkaar uit moeten zien te komen. Dat betekent dat je als kind uit je comfortzone gaat en bewust op zoek gaat naar informatie en gaat leren. De leraar heeft bij dit programma juist NIET de antwoorden en zal de leerlingen op weg helpen om zelf de antwoorden te vinden. Dit is de rol als coach die de docent dan vervult.

Vanaf dit jaar werken we met alle programma’s van FIRST LEGO League zoveel mogelijk met de gehele klas. Dat is een bewuste keuze. Ieder kind moet de kans krijgen om in aanraking te komen met alle aspecten van het programma. Daardoor vindt er een natuurlijke selectie plaats in de rol die de kinderen in de teams gaan aannemen. Het leerproces van ieder kind wordt daarmee verdiept en uitgebreid. Diversiteit krijgt op deze manier een prima plaats. Meisjes komen op natuurlijke wijze op de plaats terecht die het beste past. Hetzelfde geldt voor kinderen met een andere achtergrond.

In de Verenigde Staten is er al jaren een onderzoek gaande dat precies bijhoudt wat het effect van het programma is wanneer kinderen eenmaal ouder zijn dan zestien en gaan studeren en werken. Er is nu ook onderzocht of die effecten wereldwijd, dus ook in ons land, ongeveer gelijk zijn en dat blijkt zo te zijn! Zodra we de beschikking hebben over deze gegevens, gaan we er verder op in! Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven, dat er een significant verschil is in de keuze voor technische studies en beroep bij leerlingen die met de FLL hebben meegedaan. Meer informatie volgt, dus houd de site in de gaten!

Wil je dus als school of docent het verschil maken dan kun je, door gebruik te maken van de FIRST LEGO League ook als school een enorm verschil maken in de ontwikkeling van de leerlingen. Natuurlijk kost dat meer moeite en ook geld. De vraag is dan: wat levert dat op? In ieder geval meer enthousiaste kinderen en ouders. Kinderen die een betere rugzak meekrijgen en beter in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. Kinderen die stevig in het leven staan en weten hoe ze met elkaar moeten omgaan en conflicten kunnen oplossen. Kinderen met interesse voor de wereld om hen heen. Kinderen die als sterke volwassenen straks de toekomst gaan bepalen!

FIRST LEGO League … een programma voor iedereen!

 

Erik-Janssens (113)

foto: Erik Janssens

FIRST® LEGO® League… Nu met de hele klas!!!

Dit seizoen zijn er flinke veranderingen in het materiaal van de FIRST LEGO League (FLL). Waar het voorheen ging om heel veel losse documenten, wordt de informatie nu verwerkt tot twee delen, waarbij het uitgangspunt is dat je er met de hele klas aan kunt werken. Wat betekent dat nu precies?

De visie van FIRST en LEGO Education (en ook van ons, STP) vanaf dit seizoen is dat er zoveel mogelijk kinderen met de FLL aan de slag moeten kunnen. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen te experimenteren met coding, onderzoek doen, innovatie, teamwork et cetera. Stuk voor stuk dingen die voor ieder kind van groot belang zijn in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat dus niet meer alleen om techniekpromotie. Het is voor ieder kind van belang om deze ervaring mee te nemen in de verdere schoolloopbaan en daardoor ook een bewustere keuze te kunnen maken voor studie en beroep. Daarnaast worden kinderen met het programma ook veel sneller digitaal wijs en zijn ze druk bezig geweest om onderzoek te doen en oplossingen te bedenken. Die vaardigheden zijn vaardigheden voor het leven!

Inschrijving die je als school doet, is dus een inschrijving waarmee je met een hele klas aan de slag kunt. We gaan hierbij uit van maximaal 30 leerlingen. In principe kun je met 1 Challenge set aan het werk, maar er wordt geadviseerd een extra set te bestellen omdat dit net wat beter werkt.

Je kunt natuurlijk NIET met 30 leerlingen in één team, dat zou wel erg onhandig worden. Dat gaan we dus anders doen! Iedere klas vormt maximaal 5 teams, minder mag ook. Het maximum aantal kinderen per team is 10.

ALLE kinderen werken de sessies in het lesmateriaal door. IEDER kind gaat dus aan de slag met het bouwen en programmeren van de robot en ieder kind gaat aan de slag met het project. De Core Values worden door het materiaal verweven en zijn continue een onderwerp dat wordt meegenomen.

Natuurlijk vraag je je als docent dan af hoe je dit moet doen. Dat begrijpen we! Het is NIET de bedoeling dat je dit er ook nog eens BIJ gaat doen. We zullen je aangeven aan welke onderdelen je voldoet bij gebruik van dit programma. Daarnaast komt er een online training beschikbaar waar we dit nog eens uitleggen.

Je gaat dus in de klas met maximaal 5 teams aan het werk en kort voor de regiofinale organiseer je op school of in je klas een eigen finale waarbij wordt bepaald welk team de klas (of school) gaat vertegenwoordigen op de regiofinale. De schoolfinale geeft je de kans zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij dit mooie programma en zo maak je er samen een feest van. Overigens: ook voor het organiseren van de klas- of schoolfinale komt er materiaal beschikbaar waarmee je zo aan de slag kunt. Zet vooral ook oudere leerlingen (vo) in als hulp bij dit feest! Natuurlijk nodig je hierbij ook ouders en lokaal belangrijke mensen uit (schoolbestuur, gemeente, bedrijfsleven). Misschien levert je dat nog wat op ook!

In het kort komt het hier op neer:

  • Je schrijft je als school in (algemene inschrijving).
  • Eén inschrijving geeft maximaal plaats voor één team op een regiofinale in de buurt.
  • Eén inschrijving per klas, maximaal 30 leerlingen.
  • Voor het werken in de klas adviseren we 2 Challenge sets, met 1 kan het ook maar dat is wat lastiger.
  • Bij de inschrijving kun je extra sets bestellen.
  • Er komen online trainingen voor po en vo om de integratie met het lesprogramma te bevorderen.
  • Er komt materiaal om de klas- of schoolfinale te organiseren.

Maar…. Stel nu dat je geen team bent van een school?

Dan schrijf je je in en werk je gewoon met je team. In dit geval hoef je dus niet meer dan één Challenge set te bestellen.

Dit is dezelfde algemene inschrijving en daarmee ben je welkom op de regiofinale in jouw buurt.

FIRST LEGO League, een programma voor iedereen!
Wedstrijd-area-FLLBNL 2019 Eindhoven - Thomas Vugs

foto: Thomas Vugs

Techniek Toernooi 2017

Auteur en foto’s: Margriet Schetselaar

De grote finale van het Techniek Toernooi is alweer voorbij. De grote finaledag vond plaats op 1 juni 2017. Dit jaar hebben maar liefst 12.000 leerlingen van het basisonderwijs meegedaan. Velen deden dit in het voortraject. De gelukkigen onder hen mochten naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

wolkenkrabbende steden

 

 

 

 

 

 

Dit jaar stond het toernooi in het teken van “vooruitgang”. De kinderen uit de onder- en bovenbouw konden kiezen uit verschillende opdrachten, per leeftijdscategorie.

Lees verder

LEGO League team ‘Frencken’s Future’ en hun reis naar het World Festival in St. Louis

Auteur: Geert van Birgelen (coach Frencken’s Future)

Op zondag 23 mei vertrok het team Frencken’s Future naar Amerika voor deelname aan het World Festival in St. Louis, het wereldkampioenschap van FIRST® waar honderden internationale teams van de (junior) Lego League, Tech Challenge en Robotics elkaar ontmoetten om hun werk te presenteren.

Lees verder

Studiedag voor docenten PO

tijdens het Techniek Toernooi op 1 juni 2017, in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Uitnodiging Studiedag TT

Highlights van de FIRST Lego League World Festival in St. Louis (VS)

Bijdrage: Stefan Op de Beek en team

The Lego Hackerz hebben zich gekwalificeerd om mee te doen aan het FLL World Festival. Hier komen 106 teams van over de hele wereld bij elkaar. Het World Festival vindt plaats in het America’s Center in Saint Louis. Dit is een enorm groot evenementen complex met een inpandig stadion. Hier zijn ook de wedstrijden van de FIRST Lego League junior, FIRST Tech Challenge en FIRST Robotics Challenge. Er lopen duizenden kinderen rond.

Dag 1: woensdag 26 april 2017

Dit is de eerste dag van het FLL World Festival. We bouwen onze stand op in de Pit Area. Het is een drukte van jewelste met 106 teams. De helft van de teams komt uit de VS, de andere helft komt uit de rest van de wereld. Teams gaan bij elkaar op bezoek en leggen elkaar dingen uit over hun robot en over het project.
In onze stand laten we o.a. de warmte sensor zien die we gebruiken voor ons project. Ook hebben we een speedbuilding contest waar twee deelnemers zo snel mogelijk een Lego egeltje in elkaar moeten zetten. We hebben petjes van Stichting Techniek promotie meegekregen om aan de winnaars uit te delen.

Onze stand is helemaal ingericht

De speedbuilding contest is een groot succes

Dag 2: donderdag 27 april 2017

In de ochtend zijn de drie jury sessies over het project, de robot en de core values. Alles is goed geregeld. We worden opgehaald door een vrijwilliger en naar de ruimte gebracht waar de jury sessies plaatsvinden. Alle jury sessies vinden in een grote zaal plaats waar met gordijnen gebieden zijn afgebakend voor de verschillende jury’s. De projectpresentatie gaat heel goed. We hebben ons goed voorbereid om in het Engels te presenteren. De juryleden zijn geïnteresseerd en stellen goede vragen.

Bij de robotjury leggen we uit hoe onze robot werkt, wat voor strategie we hebben gekozen en presenteren we de Robot Ontwerp Management Samenvatting. De juryleden weten er veel van en stellen goede vragen. Waar de juryleden bij de Beneluxfinale afhaakte bij de uitleg van onze PID controller, werden deze juryleden enthousiast en begrepen de moeilijkheden. Ook niet zo gek als later blijkt dat een van de juryleden een software engineer bij Rockwell Automation is met als hobby robotica.

De Core Values jury was leuk om te doen. We moesten als samenwerkingsopdracht met rietjes op een bordje een zo lang mogelijk object maken dat niet de grond mocht raken. We hadden paperclips om de rietjes aan elkaar te maken. We hebben ook onze Core Values poster uitgelegd.

Omdat alle jury’s achter elkaar waren, waren we er snel mee klaar.
In de middag hadden we drie oefenwedstrijden met de robot. De punten worden exact op dezelfde manier geteld als bij een echte wedstrijd, alleen telt de score niet mee. Een goede manier om na de reis er weer in te komen. Tussendoor konden we onze robot nog tweaken op een oefenveld waar je per 10 minuten tijd kon reserveren. De eerste oefenwedstrijd ging het best. We haalden 238 punten. Tijdens de drie oefenwedstrijden hebben alle missies het minstens één keer gedaan. Alleen moeten we geluk hebben dat alles tijdens eenzelfde wedstrijd werkt.

Alles klaar voor de eerste oefenwedstrijd

Snelle wissel

De referee stelt vast welke missies gedaan zijn

Dag 3: Vrijdag 28 april 2017

Vandaag zijn de echte wedstrijden. Wij hebben ’s middags drie wedstrijden. In de ochtend doen we nog wat testen op de oefenmat en lossen nog een paar probleempjes op waar we tijdens de oefenwedstrijden tegen aan liepen.
’s Ochtends komen nog een aantal juryleden bij onze stand op bezoek om meer uitleg te krijgen over ons project en onze robot. We hebben ons verhaal wel 3 of 4 keer kunnen houden. Dit doen ze om het niveau tussen de verschillende jury’s te kunnen inschatten.

Judges op bezoek bij onze stand

Andere jury’s bij ons op bezoek

De wedstrijden zijn super goed geregeld. Er zijn vakken waarin ieder team klaar gaat staan. Je wordt vlak voor de wedstrijd opgehaald en naar de wedstrijdtafel gebracht. Daar heb je ruim de tijd om alles klaar te zetten en je voor te bereiden op de wedstrijd. Alles loopt heel ordentelijk en er heerst niet zo’n chaos van door elkaar heenlopende teams zoals dat bij de Benelux finale het geval was.
De eerste wedstrijd valt tegen. We halen 54 punten. Bijna alles gaat mis. Gedeeltelijk door de zenuwen en kleine ‘menselijke’ fouten. De tweede wedstrijd gaat er meer goed en halen we 129 punten. De laatste ronde gaat het het best. We halen 188 punten waarmee we net boven het midden uitkomen op de 48ste plaats. De laatste missie is de biomimicry. We hebben tijd genoeg en de robot rijdt keurig naar de muur toe. Daar zou hij zich in enkele seconden aan kunnen ophijsen door middel van pneumatische zuigers. Alleen…, de druk op de pneumatiek blijkt weggevallen te zijn en hij doet het niet! Was dat wel gelukt, dat hadden we 253 punten gehaald en daarmee geëindigd op de 24ste plaats. Ter vergelijking: de overall winnaars van dit jaar hadden 282 punten.

Alles snel klaarzetten voor volgende missie

De pneumatiek van de biomimicry missie laat het afweten: waarom?

De referee telt de punten

Er waren 4 Duitse teams, allemaal gesponsord door SAP: brickSAPplied, SAP. Legomine, SAP Rocket en TalentumSAP die het allemaal super goed deden op de robotwedstrijd. De eerste drie eindeigen in de top 4 en het laatste SAP team eindigde op de 12de plaats. BrickSAPplied werd eerste in de robotwedstrijd methet wereldrecord van 435 punten! Hiervoor haalden ze alle dieren op en zetten alle dieren op de Animal Conservation missie waarmee ze in een keer 120 punten haalden, in plaats van de standaard 60 punten. We zijn hun robot nog van dichtbij gaan bekijken en hebben uitleg gekregen over hoe zij hun robot gebouwd en geprogrammeerd hebben. Voor de rechte stukken en bochten gebruikten zij de gyro sensor als extra controle.
’s Middags zijn we nog gaan kijken op de First Innovation Fair waar leveranciers en mensen van Lego Educations en andere vrijwilligers allerlei zaken op het gebied van robotica demonstreerden. Heel cool om daar Jason van JK Brickworks en de broertjes Sanjay en Arvind Seshan van EV3Lessons te ontmoeten.

Dag 4: Zaterdag 29 april 2017

Vandaag zijn we nog bij andere teams gaan kijken en kwamen teams nog bij ons op bezoek.

’s Ochtends is de medal award ceremony. Aan ieder teamlid wordt een medaille uitgereikt. Daarna loopt het team door een soort erehaag opgesteld door de andere teams om elkaar high fives te geven.

Om 11.30 moest onze stand zijn afgebroken. Om 16.30 begint de prijsuitreiking.

Er zijn 3 onderdelen waarvoor prijzen worden uitgereikt. Project: presentatie, research en innovatie. Robot: robot performance (uitslag van de robotwedstrijden), mechanical design en programmering. Voor de Core Values: Gracious Professionalism, Inspiration en Team Work. Ons team kreeg de derde prijs in de categorie Project met een Project Innovation Award.

Met dank aan onze sponsoren die dit avontuur mogelijk maakten

 

Geen Tom-Tom maar TamTam op het Strabrecht College

Auteur: bericht van het Strabrecht College, Elke Meulendijks/Henk Krijnen

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar hoe kan dat ook anders? Afgelopen jaar werden er door de leerlingen van de heer Krijnen van het Strabrecht College een eerste én tweede prijs in de wacht gesleept, tijdens de landelijke techniekwedstrijd, georganiseerd door de Stichting Techniekpromotie uit Eindhoven. De EurekaCup.
De lessen dit schooljaar in vwo2 hebben wederom in het teken gestaan van deze ontwerpwedstrijd.  Gekozen is er voor de opdracht van de Koninklijke Landmacht.

EurekaCup opdracht Defensie 2017

Bedenk, ontwerp en ontwikkel een innovatief communicatiesysteem:
De Wereldwijde TamTam. Het te ontwerpen systeem moet gebruikt kunnen worden als communicatiemiddel tussen militairen en de lokale bevolking en moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Het bleek een taaie, moeilijke en niet eenvoudige opgave te zijn. Heel anders dan het ontwikkelen van een nieuw militair voertuig zoals de opdracht een jaar eerder luidde.

Foto: Onder Officier Holthaus en Onder Officier Janssen samen met Lieke Tops uit G2A

Lees verder

FIRST® LEGO® League; more than robots!

Bijdrage van De Telgenborch

Aankomend FLL seizoen wordt voor onze basisschool De Telgenborch uit Almelo het 12e jaar dat wij deelnemen aan de FIRST LEGO League (FLL). We bieden dit aan als buitenschoolse activiteit voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Vorig jaar konden zelfs groep 6 leerlingen aan de FLL deelnemen. De afgelopen jaren hebben we steevast deelgenomen met 2 teams.

Waarom de FLL?

Lees verder